โลโก้เว็บไซต์ งาน G.E.Day  ประจำปี 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน G.E.Day ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1571 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน G.E.Day   กิจกรรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์   จากการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไป (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์)  ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 อย่างรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตนเองตามลักษณะของ การบูรณาการที่ผสมผสานเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมทุกสาขาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

 

ภาพ- ธีร์วรา แสงอินทร์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา