โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   จัดขึ้นเพื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา