โลโก้เว็บไซต์ สร้างฝายและแนวกันไฟ สืบสานพระราชปณิธานของพระราชา13ก.พ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สร้างฝายและแนวกันไฟ สืบสานพระราชปณิธานของพระราชา13ก.พ.2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรประมงราชมงคลพิษณุโลก สร้างฝายและแนวกันไฟ สืบสานพระราชปณิธานของพระราชา
ฤดูแล้งกำลังเข้ามาเยือน ป่าไม้และสัตว์ป่า ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้น มนุษย์เราก็เช่นกัน จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขร่มเย็น ก็ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอและเกิดการสมดุลอย่างยั่งย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา