โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก
วันนี้(24 ม.ค.61) รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ของนายอนุชิต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา