โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
ช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561   ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา