โลโก้เว็บไซต์ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเปิด “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล”
             วันที่ 5 มกราคม 2561  ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล   นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา