โลโก้เว็บไซต์ เปิดกีฬาล้านนาเกมส์2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดกีฬาล้านนาเกมส์2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาเปิดอย่างยิ่งใหญ่ กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พิธีเปิดกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา