โลโก้เว็บไซต์ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34   “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2731 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี

          พิธีเดินขบวนพาเหรดนำโดยวงดุริยางค์โรงเรียนจ่านกร้อง  ขบวนธงชาติ  ขบวนธงมหาวิทยาลัยฯ   ขบวนป้ายงานการแข่งขันกีฬา “หิรัญญิการ์เกมส์”    ขบวนตราพระมหาพิชัยมงกุฎ    ขบวนธงการแข่งขันกีฬา    Mascot สัตว์นำโชคการแข่งขัน “เจ้าบ้านกร่าง”  ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ขบวนองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา   ขบวนผู้เข้าประกวด RMUTL STAR AWARDS 2017  ทั้ง 5 ประเภท   และ ขบวนทัพนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ทั้ง 7 แห่ง  

          กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 34  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยมีนักกีฬา จากพื้นที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  7  แห่ง  ประกอบด้วย  เชียงใหม่  เชียงราย   ลำปาง   น่าน   ตาก  พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,900 คน กำหนดการแข่งขันกีฬา จำนวน  15 ชนิด  ได้แก่  ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  กรีฑา  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  แบดมินตัน เปตอง  วอลเลย์บอลชายหาด  ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  ตะกร้อลอดห่วง  ครอสเวิร์ด  หมากรุกไทย  และ หมากล้อม   ดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2560  “หิรัญญิการ์เกมส์”   มีสโลแกนว่า “สานสร้างมิตรไมตรี สร้างคนดี ด้วยกีฬา”  มีตราสัญลักษณ์  "หิรัญญิการ์เกมส์”   ประกอบด้วย ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธชินราช  และ รูปวาดลายเส้นอ่อนช้อนของดอกหิรัญญิการ์          ด้วยมหาวิทยาลัยฯ   ตั้งอยู่ในตำบลบ้านกร่าง จึงได้นำ   ไก่ชนพระนเรศวร หรือ ไก่เหลืองหางขาว  มาเป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขัน โดยตั้งชื่อให้ว่า  “เจ้าบ้านกร่าง

          การแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันเดียวกัน      เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ    การแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้ นักศึกษา บุคลากร สามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม   อีกทั้ง ยังส่งผลให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา มีประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง ภาคภูมิ เกื้อกูล และสามัคคี

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

คลิก1

คลิก2

คลิก3

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา