โลโก้เว็บไซต์ 5ธันวาคม2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5ธันวาคม2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา