โลโก้เว็บไซต์ บริษัทน้ำตาลลงพื้นที่ปลูกอ้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริษัทน้ำตาลลงพื้นที่ปลูกอ้อย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบ.น้ำตาลพิษณุโลก ลงพื้นที่ปลูกอ้อย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง
วันที่ 30 ตุลาคม  2560  ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา