โลโก้เว็บไซต์ บำเพ็ญกุศลครบ1ปีวันสวรรคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บำเพ็ญกุศลครบ1ปีวันสวรรคต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม  2560 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา