โลโก้เว็บไซต์ แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาโรงสีข้าวราชมงคลพิษณุโลก รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง
วันที่ 14 กันยายน 2560  ที่โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   นายธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบข้าวสารบรรจุถุง(1กิโลกรัม) จำนวน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา