โลโก้เว็บไซต์ “การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา“การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”
วันที่ 13 กันยายน 2560  ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  ผู้เรียนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ หลักสูตรการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา