โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 17.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา