โลโก้เว็บไซต์ ร่วมลงนามกับบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมลงนามกับบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาร่วมลงนามกับบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊ป (ประเทศไทย)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนันต์ เชี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา