โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 17.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่11/2559 และประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก SMEs สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพ-ดร.กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา