โลโก้เว็บไซต์ นศท.จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นศท.จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศท.จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พันเอกธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา