โลโก้เว็บไซต์ กาแฟยามเช้า ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กาแฟยามเช้า ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนากาแฟยามเช้า ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา