โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารดูงานโรงสีข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาวิชาทหารดูงานโรงสีข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาวิชาทหารดูงานโรงสีข้าว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา