โลโก้เว็บไซต์ 4เม.ย.66จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

4เม.ย.66จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566
วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา