โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2566  ภายในพิธี บุคลากรผู้ร่วมงานพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติงานและทำความสะอาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

          ซึ่ง 1 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา