โลโก้เว็บไซต์ 2เม.ย.66วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2เม.ย.66วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนางานวัน “อนุรักษ์มรดกไทย” จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 2 เมษายน 2566 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์  เสน่หา หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา