โลโก้เว็บไซต์ start up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 -เพชรบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

start up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 -เพชรบูรณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาstart up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 -เพชรบูรณ์
27- 28 สิงหาคม 2559 ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา