โลโก้เว็บไซต์ start up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 -เพชรบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

start up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 -เพชรบูรณ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

27- 28 สิงหาคม 2559 ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ Start Up มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดการอบรมผู้ประกอบการใหม่ start up ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 กับหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจที่เข้มข้น มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการอบรม จำนวน 100 ท่าน โดย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนาพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ-ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ ,พัชรินทร์ หวานเสียง 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา