โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา