โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่า


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา