โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร. ครั้งที่ 29 ของบัณฑิตมทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มทร.ธัญบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร. ครั้งที่ 29 ของบัณฑิตมทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มทร.ธัญบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร. ครั้งที่ 29 ของบัณฑิตมทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มทร.ธัญบุรี
วันที่ 6 กันยายน 2559 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร. ครั้งที่ 29 ของบัณฑิตมทร.ล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา