โลโก้เว็บไซต์ 23ก.พ.66ธรรมรักษ์ครั้งที่26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

23ก.พ.66ธรรมรักษ์ครั้งที่26

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ เด็กกำพร้า และคนชรา วัดพระบาทน้ำพุ   &n...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา