โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์  วัดพระบาทน้ำพุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์

เด็กกำพร้า และคนชรา วัดพระบาทน้ำพุ

        วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 26  ประจำปี 2566  โดย  ระหว่างเวลา  05.30 – 13.00  น.  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  รับบิณฑบาตโปรดญาติโยม  ณ  ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   (ตลาดมหาธรรมราชา  ตลาดเทศบาล 3  ตลาดเทศบาล 1  ตลาดเทศบาล 6 และ ตลาดเทศบาล 4)  กิจกรรมดังกล่าวมี  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้งคอยรับและประคองของบิณฑบาตจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์   เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์  คนชรา  และคนไร้ที่พึ่ง  ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  จำนวนกว่า 2,000 คน

จากนั้น ระหว่างเวลา  14.00 - 16.00  น.  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง  “โรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ”    และการแสดงดนตรีจากวงอีกา (เด็กติดเชื้อโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ)   ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพชรเสฎฐ์  บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ   โดยมีนักศึกษา  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี  มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่   หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมทำบุญถวายพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ    

รวมเป็นเงินจำนวน  202,956.86  บาท

          กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา  นักเรียน  และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก     ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในปัจจุบัน  เกิดความเมตตาและเอื้อเฟื้อกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อและบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่  ณ วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ให้สัมภาษณ์ว่า  "ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และสิ่งที่ดีขึ้นคือผู้ป่วยโรคเอดส์ มีทางรักษามากขึ้นและสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าเมื่อก่อน   ทำให้ประชากรที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ   มีจำนวนมากขึ้นถึง 2 พันชีวิต แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อยากได้นอกจากของใช้จำเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน กระดาษชำระ  ผ้าอ้อมเด็ก - ผู้ใหญ่ ของใช้ส่วนตัวต่างๆ แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กๆ ซึ่งหากญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปทำบุญบริจาคกันได้ ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี"

 

ภาพ –ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก        

ข่าว - ปภาดา ธาราสิริจันทรา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา