โลโก้เว็บไซต์ 25ก.พ.66เดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

25ก.พ.66เดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2566
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2566 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา