โลโก้เว็บไซต์ 17ก.พ.66Open House | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

17ก.พ.66Open House

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาOpen House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” ประจำปี 2566
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิกา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา