โลโก้เว็บไซต์ 18ม.ค.66บวงสรวงพระนเรศวร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ม.ค.66บวงสรวงพระนเรศวร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม  2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย บุคลากรกองการศึกษา  ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา