โลโก้เว็บไซต์ 13ม.ค.66ทำบุญตักบาตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

13ม.ค.66ทำบุญตักบาตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ วันที่ 13  มกราคม  2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา