โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-07-07

งานนิทรรศการปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. ที่โรงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการก... >> อ่านต่อ


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสตร์ ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2560   ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา