โลโก้เว็บไซต์ นางปภาดา พลอยอิ่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นางปภาดา พลอยอิ่ม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ อาชีวศึกษาพิษณุโลก ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าพบ  ว่าที่ร้อยโท  ดร.นิคม  เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมทั้ง  ร่วมป... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วยอาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำพันธุ์ปลาน้ำจืด  ได้แก่ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน เป็นต้น มอบให้กับ นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมต้อนรับ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาให้กับนักเรียน  เพื่อ... >> อ่านต่อ


นักเรียนโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  800  คน  จากโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (19  แห่ง)    โดยจัดกิจกรรมค่ายโครงการ  บูรณาการ  โดยมี คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา... >> อ่านต่อ


มอบรางวัลการแข่งจขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานการมอบรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค  สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ณ อาคารเรียน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดขึ้น ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาแกนนำ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ศึกษาความรู้ด้านยาเสพติด ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  4 กรกฎาคม  2562 แผนกพยาบาล  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562  ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมนำนักศึกษาแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ศึกษาดูงานภายในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เพื่อรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบำบัดผู้ติดสารเสพติดและผู้ต้องโทษคดียาเสพติด    ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อยตอและสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการบำรุงอ้อย  การใส่ปุ๋ย  การให้น้ำ  การกำจัดวัชพืช  การซ่อมอ้อย  และการสำรวจแปลงอ้อย  ให้กับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมทั้ง  ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อบำรุงดินในแปลงสาธิตปลูกอ้อยปลายฝน ปี 63/64   โ... >> อ่านต่อ


ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่  3  กรกฎาคม 2562  เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดย  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา)  และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา”  ปีการศึกษา 2562  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การใช้ถังเคมีดับเพลิง  ได้รับเกียรติจาก  จ่าสิบเอกสำเร็จ  ดีแล้ว  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  นำทีมวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือในการป้... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค  พร้อมร่วมชมนิทรรศการ ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  โดยงานครั้งนี้  มีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรรมการตัดสินการแข่งขัน  และ มีนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมการแข่งขันภายในงานค... >> อ่านต่อ


กิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา  17.00 น.  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย   XO หรรษา  (ทีมผสม 5 คน) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 371


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา