โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-04-08

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย จุดธูปเทียนบวงสรวง ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เยาวชนและประชาชนรับทราบความสำคัญของจารีตประเพณีท้องถิ่น  อันควรค่ากับรักษาไว้ให้สืบสานกันต่อไป ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา