โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-04-01


พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 พระชนมายุ 67 พรรษา  โดยมี คณาจารย์  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา ร่วมพิธี บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก     &... >> อ่านต่อ


ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ว่างลงนั้น           ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มี.ค. 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565           โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในประเภทร้านนิทรรศการของส่วนราชกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา