โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2090 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย จุดธูปเทียนบวงสรวง ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เยาวชนและประชาชนรับทราบความสำคัญของจารีตประเพณีท้องถิ่น  อันควรค่ากับรักษาไว้ให้สืบสานกันต่อไป
 

ข่าว/ภาพ – ปภาดา พลอยอิ่ม    

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา