โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-02-25


มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 24 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 ก.พ. 2565 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ พร้อมด้วย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executive : HPE) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เครือข่ายความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  ครั้งที่  7  ประจำปี 2565    
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เครือข่ายความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  ครั้งที่  7  ประจำปี 2565     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นางสุทินา พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และทีมงานงานวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  ครั้งที่  7  ประจำปี 2565  “กา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 16  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราช... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเครื่องกรองสุญญากาศ กรณีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา