โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
วันที่ 20 กรกฎาคม  2566  เวลา 08.09 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา 2566   โดยมี นายบุญฤทธิ์  สโมสร   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธาน  ณ  บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค   ทั้งนี้  เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย  สืบสานประเพณีอันดีงามในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา  ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล  เป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา