โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับคลัสเตอร์กาแฟน่าน และหน่วยงานภาคี ได้จัดงาน "เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ" Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ ข่วงน้อย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
     โดยวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันคัดเมล็ดกาแฟ การดริปกาแฟ ประมูลเมล็ดกาแฟ ออกบูธนิทรรศการและแสดงสินค้า
     มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในหัวข้อ "งานวิจัยเพื่อชุมชนสู่ความยั่งยืนกาแฟน่าน" โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน นำทีมนักวิจัยและบุคลากร ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ , ดร.ฐาณิญา อิสสระ , ผศ.ดร.วันวิภา ปานศุภวัชร , อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ , ผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า , นางสาวเอื้องเหนือ นิกรพันธุ์ และ นศ.ช่วยงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา