โลโก้เว็บไซต์ 7 ม.ค. 65 ร่วมงาน เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

7 ม.ค. 65 ร่วมงาน เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ Nan Coffee Fest Connecting Coffee Lovers
     จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับคลัสเตอร์กาแฟน่าน และหน่วยงานภาคี ได้จัดงาน "เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ" Nan...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา