โลโก้เว็บไซต์ กรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

กรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  อาจารย์ หลักสูตรประมง  สาขาสัตวศาสต์และประมงพร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์ หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พล.ได้รับเกียรติจากจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านร่มเย็นประจำปี 2563

 

ข่าว : ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
ภาพ :   ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา