โลโก้เว็บไซต์ มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ รพสต.แหลมโพธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ รพสต.แหลมโพธิ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ รพ.สต.แหลมโพธิ์
           วันที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา