โลโก้เว็บไซต์ มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) อบต.มะตูม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) อบต.มะตูม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) ให้กับ อบต.มะตูม
               วันที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา