โลโก้เว็บไซต์ เจลล้างมือ และ ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เจลล้างมือ และ ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา