โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาเข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2565
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา