โลโก้เว็บไซต์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 มกราคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  และนายสมชาย  โพธิ์พยอม  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมงานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day)  ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดงาน  พร้อมด้วย  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลบ้านกร่างร่วมงาน

          โดยมี งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  หลักสูตรสัตวศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานการดำเนินงาน  ภายในงานครั้งนี้

          การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day) มีหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 16 หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคเอกชนที่บูรณาการร่วมกันให้บริการและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกษตรมีเศรษฐกิจเป้าหมายร่วมงานจำนวน 1,000 คน

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา