โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day)
วันที่ 22 มกราคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย นายทรงกลด  ศรีวัฒนวร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา