โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 31  ประจำปี 2562  “พิดโลกเกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 “พิดโลกเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19  ธันวาคม  2561  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ์  งานหลักสูตร  ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 31  ประจำปี 2562  “พิดโลกเกมส์”  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรชัย มณีประกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี   โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 20 จังหวัด  มีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันแบ่งเป็นกีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ วู้ดบอล เปตอง กรีฑาและกีฬาชักเย่อ นักกีฬาพื้นบ้านจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งขาหยั่ง วิ่งแบกก๋วย ขว้างสากมอง ตักน้ำใส่กระบอก กลิ้งครก ขว้างลูกข่าง ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอก ขว้างมีดสั้น พุ่งหอกซัด ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 3,140 คน  โดยมีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ให้กับ จังหวัดเพชรบูรณ์

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา